ورود / ثبت‌نام

مهارت گوش دادن همدلانه

دردی که شاید هر کدام به نوعی تجربه کرده باشیم، بدفهمی یا درک نشدن در ارتباط است. وقتی یکدیگر را نمی‌فهمیم، رفتار متقابل ما باعث ایجاد مشکلی جدید می‌شود. در این مطلب می خواهیم درباره مهارت گوش دادن همدلانه صحبت کنیم.