ورود / ثبت‌نام

نگاهی به مینی‌سریال صحنه‌هایی از یک ازدواج (Scenes from a Marriage)

ما عشق می‌خواستیم، نه زندگی شاید برای بخشی از مردم همین‌طور باشد؛ اینکه به خیال خود همدیگر را دوست می‌دارند، باهم ازدواج می‌کنند، باز هم کمی ‌همدیگر را دوست می‌دارند و کار می‌کنند و به بیان کامو آنقدر کار می‌کنند که نه تنها عشق را، بلکه دوست داشتن را نیز فراموش می‌کنند. همدیگر را کنترل […]

تحلیل فیلم درخشش ابدی یک ذهن پاک (Eternal Sunshine of the Spotless Mind)

همه‌چیز از فراموشی آغاز می‌شود. ما فراموش نمی‌کنیم و به نسیان نمی‌سپریم، تنها میان هر خاطره و هر غیابِ خاطره در تعلیق هستیم. شاید هم ما فراموش می‌کنیم، اما بدون امکان فراموشی! در نسیان، تعارضات درونی ما نه فقط ناشی از کشاکش میان غرایز سرکوب شده یا افراد مهم درونی شده یا خاطرات تروماتیک فراموش […]