ورود / ثبت‌نام

چیستی شرم و تفاوت آن با احساس گناه

ماهیت شرم به گونه‌ای است که سخن گفتن از آن کار دشواری است. هرچند خوشبختانه در سال‌های گذشته صحبت کردن درباره‌ی شرم افزایش داشته، اما به طور کلی در متون روان‌شناسی و پژوهش‌ها نسبت به دیگر هیجانات، از شرم کمتر سخن به میان آمده است. گویی نوشتن درباره شرم، شرم‌آفرین است. با وجود محدودیت‌هایی که […]

سوگواری از منظر روانکاوی فرویدی

عمل سوگواری مجموعه‌ای از فرآیندهای ذهنی، آگاهانه و ناخودآگاه است که با از دست دادن ابژه عاطفی و غریزی آغاز می‌شود. با سپری شدن عمل سوگواری، سوژه به تدریج می‌تواند در مدت زمانی که نمی‌توان آن را کوتاه کرد، از ابژه‌ی از دست رفته جدا شود. در این فرآیند، به طور پیوسته درد شدید، انکار […]