ورود / ثبت‌نام

معرفی و تحلیل فیلم یک روز زیبا در محله

آخرین‌بار که در کمتر از یک‌روز برای دیدنِ دوباره‌ی فیلمی احساس نیاز کردم را یاد ندارم! البته به جز وقتی که فیلم «یک روز زیبا در محله» را دیدم؛ این فیلم می‌رود در دسته‌ی فیلم‌هایی که حداقل سالی یک‌بار باید دیده شوند. این فیلم به راحتی در جان و دل انسان رخنه می‌کند. فیلم یک […]