ورود / ثبت‌نام

شروع روان درمانی تحلیلی و اصول آن

شروع روان درمانی تحلیلی از دو جهت متفاوت قابل توصیف است؛ یکی از سوی درمانگر و دیگری از سوی درمان‌جو .درمانی که بر اساس گفتمان اتفاق می‌افتد و ناگفته‌ها گفته می‌شود. داستان روان انسان‌ها منحصر به فرد است و هر وقت می‌خواهم از روان انسان حرف بزنم یاد اثر انگشت می‌افتم. پس هر انسان داستانی و هر داستانی قهرمان، درد، رنج، شادی و امید خود را دارد.