ورود / ثبت‌نام

مقاله ظرفیت تنها بودن وینیکات

در این مطلب ترجمه مقاله ظرفیت تنها بودن از دونالد وینیکات را می‌خوانید. وینیکات هم متخصص اطفال و هم روانکاو بود و از تجربیات به دست آمده از هر رشته برای رشته‌ی دیگر نیز استفاده می‌کرد. او به عنوان یک متخصص اطفال این فرصت را داشت تا رشد و نمو روانی کودکان را از همان […]