ورود / ثبت‌نام

ساختارهای بالینی در روانکاوی

نویسندگان: نیلوفر حسینی، سارا درخشان، عارف خرمالی   ساختارهای شخصیتی از دیدگاه فروید کاوش در ساختارهای شخصیتی، نوروز[1]، سایکوز[2] و پرورژن[3]، ما را راهنمایی می‌کند تا در سرزمین‌های وسیع ذهن انسان، به عمق مفاهیم دقیق شویم. این پدیده‌های روانی، که توسط پیشروانی مثل زیگموند فروید و ژک لکان شرح داده‌شده‌اند، به عنوان دروازه‌هایی برای درک […]