ورود / ثبت‌نام

زبان ظرف اندیشه‌ی انسان؛ درآمدی بر جبر یا نسبیت زبان

زبان یکی از توانایی‌های خارق‌العاده ذهن انسان است که به ندرت از حضورهمیشگی آن در تمام ابعاد زندگی خود آگاه هستیم و نقش برجسته آن را در تمام ابعاد زندگی خود دست کم  گرفته‌ایم. انسان به وسیله زبان گفتاری و نوشتار، در طول تاریخ بشر باعث خلق ایده‌های ناب و انتقال آنها در بازه‌های مکانی […]

هر آنچه درباره‌ی استعاره نمی‌دانیم!

«استعاره‌هایی که با آن زندگی می‌کنیم» نام کتابی جنجالی و مهم است که قاعده بازی را عوض کرد. جورج لیکاف و مارک جانسون با نوشتن این کتاب ادعای بزرگی را مطرح کردند که سرنوشت استعاره را برای همیشه تغییر داد. از نظر آن‌ها استعاره نه تنها منحصر به شعر و زبان ادبی نیست، بلکه چنان در زبان روزمره ما تنیده است که به ندرت متوجه حضور آنها هستیم.