ورود / ثبت‌نام

بزرگداشت فردوسی و مقدمه‌ای بر شاهنامه

ابوالقاسم فردوسی متولد ۳۲۹ هجری شمسی بود. تولد او همزمان با مرگ جناب ابو عبدالله رودکی است. بعد از مرگ رودکی، خیال‌ها تصور می‌کردند که بعد از او دیگر شعر فارسی تمام شد و بعد پدر، فرزند دیگری نخواهد آمد. اما گویا فردوسی، قلم و دوات جناب رودکی را در دست می‌گیرد و زبان و مردم ایران را دوباره در شور و هیجان می‌برد. در این مطلب از مجله تجربه زندگی، به مقدمه‌ای از شاهنامه و آشنایی با فردوسی می‌پردازیم.