ورود / ثبت‌نام

آیا فکر می‌کنید بعضی رفتارهای پارتنرتان، درست نیست؟ تا به حال به این فکر کرده‌اید که ممکن است خودتان هم در قبال شریک زندگی‌ یا پارتنرتان رفتارهای نادرست یا سمی بروز داده باشید؟ در کار…در رابطه‌ با دیگران مثل خانواده و دوستان…آیا تا به حال نسبت به خودتان یا دیگران بدبین شده‌اید؟