ورود / ثبت‌نام

آیا شده در مواجهه با کودک خود به فرط استیصال برسید؟ ممکن است که نسبت به کودک خود احساسات شدید یا ناخوشایندی مانند خشم یا نفرت پیدا کرده باشید؟ آیا جواب تمام سوالات کودک خود را نمی‌دانید؟ در مواجهه با بچه‌ها از چه کلماتی استفاده می‌کنید؟ آیا فکر می‎‌کنید توقع فرزندتان از شما بالاست؟ تصور می‌کنید فرزند شما زحمتی که برایش می‌کشید و عشقی که نثارش می‌کنید را نمی‌بیند؟ یا شاید با مشکلاتی بسیار پیچیده تر از آن‌چه این جا برشمرده شد طرف هستید و احتیاج به راهنمایی تخصصی‌ دارید؟