ورود / ثبت‌نام

آیا هیچ وقت از خود پرسیده‌اید که چرا ناگهان غمگین می‌شوید؟ آیا می‌دانید چه چیزی عمیقا خوشحالتان می‌کند؟ به این فکر کرده‌اید که کجا به خاطر دیگران و کارهایشان لطمه خورده‌اید؟ آیا هیچ به این فکر کردید که رفتار شما ممکن است آسیب‌زا بوده باشد؟ ممکن است که افسردگی و اضطراب در عملکرد روزمره و روند زندگی شخصی شما اختلال ایجاد کرده باشد؟ آیا کارهای خود را به تعویق می‌اندازید؟ آیا اهداف واقع‌بینانه‌ای برای خود تعیین می‌کنید که معمولا در رسیدن به آن‌ها دچار چالش می‌شوید؟