ورود / ثبت‌نام

آیا از یک سالمند مراقبت یا با او زندگی می‌کنید؟ آیا نیازهای یک فرد مسن را می‌شناسید و می‌دانید چنین فردی تا چه حد نیاز به مراقبت و سلامت روان دارد؟ ممکن است که رابطه‌ی بغرنجی را در ارتباط با یک سالمند و با اطرافیان به واسطه‌ی حضور یک سالمند در محیط خانه تجربه کرده باشید اما آیا راه‌حل‌های مناسب دارید؟