ورود / ثبت‌نام

درآمدی بر تجربه‌ی نو شدن

نخستین لحظه تولد انسان را به یاد آر. مادر چه رنج عظیمی را برای تولد و حضور یک انسان تاب می‌آورد. گویی او نیز از شدت درد، مرگ را تجربه می‌کند تا تولدی را به بار بنشاند. از آن پس تو نیز برای تولدی دوباره ابتدا باید کمی بمیری و این همان تحول و نو […]