ورود / ثبت‌نام

روان‌درمانگر تحلیلی

رویکرد

روان تحلیلی بلند مدت

تحصیلات

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

حوزه تخصص

مشکلات افسردگی،اضطرابی، مشکلات در روابط عاطفی

درباره درمانگر

زهرا صادقی نیا کار بالینی خود زیر نظر اساتید مجرب و طبق استاندارد های بین المللی آغاز کرده است؛ رویکرد درمانی وی برای کسانی مناسب است که مایل به سیر و کاوش و حل و فصل مسائل خود از طریق یافتن بینشی یکپارچه در مورد مشکلات تکراری و آزار دهنده‌‌شان هستند.نقطه قوت وی توانایی انعکاس موانع روانی به مراجع به شیوه ای که برای او قابل درک باشد است و با توجه به سابقه‌ی فعالیت در محیط بین المللی تجربیات مختلفی در زمینه‌ی کار بالینی با فرهنگ ها و قوم‌های مختلف دارد.

رزومه

برگزار کننده کارگاه های مدیریت اضطراب برای دانشجویان علوم پزشکی مشاور و روانشناس مدرسه بین المللی عضو گروه فرویدین تهران تحت نظارت بالینی فردی و گروهی
رویکرد تحلیلی در واقع مسیری است برای شناخت عمیق تر جنبه های مختلف شخصیت و ترمیم مشکلات قدیمی و الگوهای مخرب رفتاری و فکری هیجانی به گونه ای که فرد با بینش بدست آورده بتواند نقش پر رنگ تری در مدیریت زندگی و تصمیم های خود داشته باشد.

آغاز مسیردرمان

با راهنمایی متخصصین