ورود / ثبت‌نام

روان‌درمانگر

رویکرد

CBT ، طرحواره درمانی

تحصیلات

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

حوزه تخصص

روان درمان فردی بزرگسال، اختلالات خلقی، اضطرابی، وسواس و الگو های ناکارآمد

درباره درمانگر

نریمان تقی گلجاهی
بر اساس اصول موجود در درمان های شناختی، کمک به حل مشکلات مراجعان میکند. در رویکرد های شناختی به فکر پرداخته میشود و مبنای روند درمانی شناسایی افکار فرد و بررسی و در صورت نیاز کمک به اصلاح و تعدیل آن ها است. و برای رسیدن به این هدف از مبانی و تکنیک های رویکرد های CBT و طرحواره درمانی ایشان استفاده میکند.

رزومه

در رویکرد های شناختی به خصوص CBT مبنا بر این اساس است که افراد در موقعیت های مشابه به دلیل نوع فکر متفاوتی که دارند، تجربه هیجانی متفاوت و رفتار متفاوتی خواهند داشت؛ در نتیجه در فرآیند درمان تمرکز بر شناسایی افکار، شناسایی خطا های فکری(شناختی) و اصلاح آنها میباشد. در روند درمان برای دست یابی به این هدف از مجموعه تکنیک‌های شناختی، رفتاری استفاده میشود تا مشکلات فعلی فرد در بازه زمانی کوتاهی رفع گردد. طرحواره درمانی برای تعدیل و رفع الگوهای آسیب زایی هست که افراد در پاسخ به طرحواره های خود در پیش میگیرند. این رویکرد میان مدت است و از مجموعه تکنیک های شناختی، رفتاری و هیجانی برای کمک به مراجعان استفاده میکند.

آغاز مسیردرمان

با راهنمایی متخصصین