ورود / ثبت‌نام

رواندرمانگر تحلیلی

رویکرد

رویکرد رواندرمانی تحلیلی کوتاه مدت

تحصیلات

تحصیلات دکتری روان‌شناسی بالینی- دانشگاه شهید بهشتی

حوزه تخصص

حوزه تخصص روان‌‌درمانی تحلیلی کودک، نوجوانان و بزرگسالی، اختلالات شخصیت، آشفتگی هیجانی، اختلال‌های خوردن

درباره درمانگر

آل سیدین از پایه‌های فراوان تحلیلی برای ارائه درمان به مشکلات روانی استفاده می‌کند. این رویکرد تحلیلی به فهم عمیق ترازوهای ناخودآگاه و رابطه بین آنها با رفتار و تجربه فرد متمرکز می‌شود. وی به کمک مدل‌هایی مانند نظریه پردازش اطلاعات و رویکرد‌های رواندرمانی مثل رواندرمانی مبتنی بر پردازش، مدل‌های خودشناسی و نظریه‌های مرتبط، به تحلیل و درمان مشکلات روانی می‌پردازد. یکی از ویژگی‌های متمایز کننده روش آل سیدین، تمرکز بر فرآیند معناپردازی است. او با کمک بررسی و تحلیل تجربیات و احساسات فرد، به فهم عمیق‌تری از روند درمانی می‌رسد و در ادامه با استفاده از تمرینات و تکنیک‌های مناسب، به فرد کمک می‌کند تا با الگوهای ناکارآمد و ناخوشایند خود آشنا شود و آنها را تغییر دهد.

رزومه

آغاز مسیردرمان

با راهنمایی متخصصین