ورود / ثبت‌نام

روان‌درمانگر تحلیلی

رویکرد

منتالیزیشن (ذهنی سازی)

تحصیلات

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

حوزه تخصص

بزرگسال اختلالات شخصیت

درباره درمانگر

سلام! من یوسف اسماعیلیون هستم،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و رواندرمانگر تحلیلی بزرگسال با تمرکز بر روی رویکرد منتالیزیشن و دلبستگی. منتالیزیشن برای من بیشتر از یک روش درمانی است؛ در درمان، من به دنبال رسیدن به تعادل هستم، ایجاد تعادل بین درک جهان درونی و توانایی فهم بهتر از دنیای دیگری. و امیدوارم که بعد از این سفر بتوانیم درک کنیم آنچه قبلا غیر قابل درک بود.و توان تامل کردن را به دست اوریم به آنچه که قبلاً غیر قابل تامل بود

رزومه

درمانگر بالینی مدیر مسئول نشریه عضو انجمن هیپنوتیز بالینی ایران عضو انجمن رواندرمانی ایران عضو سازمان نظام روانشناسی ایران(56032) روانشناس کارخانه مهندسی
کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی عنوان پایان نامه:اثربخشی رواندرمانی مبتنی بر ذهنی سازی بر ظرفیت تاملی و قدرت ایگو و سبک های دفاعی در افراد دارای دلبستگی ناایمن مبانی تحولی دلبستگی و منتالیزیشن دکتر قنبری پدید آیی یک ذهن دکتر پریسا موسوی مطالعات موردی منتالیزیشن دکتر قنبری مداخلات درمانی منتالیزیشن دکتر قنبری سوپرویژن گروهی منتالیزیشن و دلبستگی دکتر قنبری تاملی بر ذهن درمانگر دکتر سعید قنبری هم اکنون در حال گرفتن سوپرویژن فردی با دکتر قنبری هستم دوره شخصیت و مکانیسم های دفاعی دکتر طهماسب دوره ذهنی ساز و روان درمانی پویشی ارزیابی SWAP ارزیابی ایگو دوره سنجش دلبستگی دروه کرنبرگ و STIPO دکتر طهماسب فروید خوانی دکتر طهماسب کلاین خوانی دکتر طهماسب بیون خوانی دکتر طهماسب وینیکات خوانی دکتر طهماسب سواپ دکتر طهماسب پیشگیری از اعتیاد و MMT دانشگاه پایان نامه نویسی دکتر امانی مقاله نویسی دکتر امانی پروپزال نویسی دکتر امانی مبانی هیپنوتیزم دکتر فتحی هیپنوتیزم پیشرفته دکتر فتحی Healing the inner child dr.atnold tellez 2021 دوره بیون خوانی دکتر عقیله موسوی دوره پرورژن دکتر عقیله موسوی دوره مبانی رواندرمانی تحلیلی دکتر فرزین رضایی دوره کلاین خوانی دکتر فرزین رضایی دوره بیون خوانی دکتر فرزین رضایی دوره TFP روان درمانی متمرکز بر انتقاال دکتر فرزین رضایی (در حال گذراندن) کارکرد ایگو بلک دکتر عاطفه حجتی رفتار سازمانی2 دانشگاه شریف رفتار سازمانی1 دانشگاه شریف آموزش ارزیاب کانون ارزیاب و توسعه یادگیری سازمانی دکتر مشایخی برنامه ریزی و کنترل و ارزیابی عملکرد دکتر مشایخی چهارمین کنگره روانکاوی ( زیستن در دنیای ناامن) مقدمه ای بر رواندرمانی معطوف به انتقال (TFP) پروفسور استفن دورینگ
رویکرد منتایزیشن به زبان ساده یعنی دیدن دیده نشده ها درک درک نشده ها و شنیدن شنیده نشده ها این یک سفر عمیق به دنیای درونی فرد است که ارتباط بین ذهن،بدن،احساسات و رفتارها را فراهم می‌کند.باور دارم که منتالیزیشن درک عمیق از ذهن، هیجانات و تفکرات به ما میده از آنجایی که هر انسان با ذهنی به دنیا می آید که توانمندی منتالایز شدن را دارد . اما میزان رشد یافتگی این ظرفیت اساسی، بستگی زیادی به تعاملات محیط اجتماعی فرد .دارد رشد این قابلیت بستگی به این دارد که آیا حالت درون ذهنی فرد به اندازه کافی توسط بدیگری که مراقبت کننده توجه کننده و غیر تهدید آمیز باشند درک میشود؟ در این درمان سعی میشود تعادلی بین فهم جهان خود و دیگری هیجانات و شناخت و نشانههای بیرونی و درونی برقرار شود. در حقیقت منتاليزيشن نگهداری (Holding) یک ذهن در ذهن دیگر است. دیدن خود از بیرون و دیدن دیگری از درون است. تمرکز بر حالت ذهنی خود در کنار داشتن ظرفیتی برای دیدن ذهن دیگری است. فهم سوء تفاهمهای پیش آمده در روابط است. دیدن و رای رفتار ظاهری یک دیگری شامل دیدن نیات و نیازهای او است.

آغاز مسیردرمان

با راهنمایی متخصصین