ورود / ثبت‌نام

روان‌درمانگر تحلیلی

رویکرد

رواندرمانی تحلیلی

تحصیلات

کارشناسی روانشناسی، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

حوزه تخصص

کودک، نوجوان و بزرگسال

درباره درمانگر

من سحر صبور هستم رواندرمانگر تحلیلی، دوره‌‌ی کارشناسی روانشناسی را در دانشگاه شهید چمران اهواز و همچنین دوره‌ی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان را در دانشگاه تبریز دانش‌آموخته‌ام.
دوره‌های آموزشی روان‌درمانی تحلیلی خود را در موسسات معتبر روان‌درمانی تحلیلی با رویکرد روابط ابژه تحت نظر اساتید مجربی در ایران و خارج از آن پشت سر گذاشته یا در حال آموزش هستم و سوپرویژن فردی و گروهی دریافت می‌کنم.
با مراجعین کودک، نوجوان و بزرگسال کار می‌کنم. علاقمندی اصلی من کار با نوجوان است و در زمینه کار با والدین و ذهنی سازی والدین نیز آموزش دیده و کار می‌کنم.
مطابق با سنت روانکاوی در کنار آموزش و دریافت سوپرویژن و از پیش شروع به کار به طور منظم درمان تحلیلی فردی دریافت کرده و می‌کنم.

رزومه

دوره‌های روان‌درمانی تحلیلی با رویکرد روابط ابژه با موسسه مهرسای دوره‌های رواندرمانی تحلیلی کودک و والدین با دکتر ساگارت دوره‌های رواندرمانی تحلیلی نوجوان با دکتر گنجوی و دوره‌های کامل منتالیزیشن موسسه هیلان
فرآیند تحلیل فرآیندی طولانی و پر فراز و نشیب است و نیازمند کنجکاوی و مداومت. در تحلیل کودک و نوجوان همراهی والدین الزامی است و در کار با نوجوان و بزرگسال کنجکاوی و پرسشگری خود مراجع و تعهد به فرآیند تحلیل اهمیت بسیاری دارد‌.

آغاز مسیردرمان

با راهنمایی متخصصین