ورود / ثبت‌نام

رویکرد

پسا بیونی

تحصیلات

کاندیدای دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز

حوزه تخصص

بالینی و پژوهش تروما

درباره درمانگر

من هانیه حاتمی، کاندیدای دکتری روانشناسی بالینی و درمانگر تحلیلی هستم. من در حال حاضر کاندیدای رواندرمانی تحلیلی در مرکز مطالعات روانکاوی تهران و در حال آموزش رواندرمانی تحلیلی در این مرکز می باشم. حوزه مورد علاقه من در کار بالینی و پژوهش تروماهای گوناگونی است که افراد در طول دوره زندگی خود با آن ها مواجه می شوند، از این رو در رساله دکتری خود بر موضوع تروماهای پیچیده تمرکز داشته ام. دغدغه اصلی من در این طرح پژوهشی این بوده است که ما چگونه در دو رویکرد درمانی مختلف می توانیم به افراد کمک کنیم تا زندگی خود را پس از تروما بازسازی و احیا کنند. گاه ما تروماهایی را در زندگی تجربه می کنیم که خودمان هرگز متوجه نحوه اثرگذاری و عمق تاثیر آنها بر خودمان و زندگی مان نیستیم؛ بنابراین اتاق درمان جایی است تا بیشتر و بهتر به آنها بپردازیم و در نهایت بتوانیم در روایتی قابل فهم آنها را در متن زندگی مان به کلام در بیاوریم و قابل هضم سازیم. اتاق درمان از نظر من جایی است برای فهمیده شدن و ساختن روایت ها از چیزهایی که تا قبل از آن زبان ما از توصیف آنها قاصر بوده است. اتاق درمان و ذهن درمانگر در تلاش است تا نقاط نامانوس تجارب ما از زندگی را معنایی قابل فهم بخشد؛ روایت منسجمی که ما را از تجارب تکه پاره و بی معنی رها می سازد.

رزومه

کاندیدای دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز/ کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه الزهرا/ کارشناسی روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
من در حال آموزش دیدن در رویکرد پسا بیونی هستم. در این رویکردر صددیم تا به اینجا و اکنون و آنچه در اتاق درمان در حال رخ دادن است توجه کنیم. در واقع در این رویکرد تلاش می شود تا به کاراکترهای موجود در روایت مراجع دقت شود که چگونه این کاراکترها در لحظه به لحظه اتاق درمان جان می گیرند و بر صحنه حاضر می شوند و چگونه در فرآیند درمان دستخوش دگرگونی می شوند. درمانگر در این رویکرد در تلاش است تا آغوش خود را به روی تجارب گوناگون در لحظه به لحظه اتاق درمان بگشاید و آنها را بفهمد و معنی دهد و به مراجع برگرداند.
درمانگر تحلیلی در کلینیک پزشکی بانک ملت/ مرکز مشاوره دانشگاه شیراز/ موسسه ارمغان رشد/ کلینیک اکسیر دوره ها: کاندیدای رواندرمانی تحلیلی در مرکز مطالعات روانکاوی تهران دوره بیون خوانی با دکتر عقیله موسوی در کلینیک مهرسای دوره روانکاوی با رویکرد روابط ابژه با تدریس دکتر اخوان در دانشگاه شهید بهشتی دوره یک ساله آشنایی با روانکاوی در موسسه هم آوا کارگاه شناخت و درمان اختلال شخصیت مرزی با رویکرد روانکاوی با دکتر همایون پور از انجمن علمی دانشگاه شهید بهشتی دوره روانکاوی با رویکرد روابط ابژه با تدریس دکتر تویسرکانی و دکتر ادریسی در مرکز طرحی نو کارگاه آموزشی درمان شناختی رفتاری اختلالات سوء عملکرد جنسی در سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده در دانشگاه شهید بهشتی شرکت در کارگاه آموزشی تخصصی مشاوره پیش از ازدواج در مرکز سگال گذراندن دوره آموزشی درمان و فنون شناختی رفتاری در مرکز سگال زیر نظر دکتر موتابی برنامه آموزش مقدماتی درمان های غیر دارویی سو ء مصرف مواد ویژه روانشناسان توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران شرکت در کنفرانس های علمی سمینار طیف دو قطبی ویژه متخصصین رشته روانشناسی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران شرکت در نخستین و چهارمین کنگره روانکاوی و رواندرمانی پویای ایران توسط انجمن روانپزشکان ایران کارگاه آموزشی تخصصی رفتار درمانی دیالکتیک شخصیت مرزی توسط انجمن روانشناسی ایران گروه درمانی با رویکرد اگزیستاسیال در مرکز طرحی نو

آغاز مسیردرمان

با راهنمایی متخصصین