ورود / ثبت‌نام

روان‌درمانگر تحلیلی

رویکرد

رواندرمانی تحلیلی طولانی مدت

تحصیلات

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

حوزه تخصص

مسائل ارتباطی ، اختلالات افسردگی، اضطراب و مسائل و چالش‌ها دوره‌ی بزرگسالی

درباره درمانگر

مینا شمالی زاده، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و رواندرمانگر فردی بزرگسال و تجربه همکاری با بیمارستان‌ روانپزشکی روزبه از سال ۹۷ تا اکنون را دارم.

رزومه

گذراندن دوره کارشناسی روانشناسی با گرایش بالینی در دانشگاه شهید چمران اهواز و گذراندن دوره کارشناسی ارشد با گرایش روانشناسی بالینی در دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی تهران
رویکرد رواندرمانی‌ تحلیلی طولانی مدت. انسان در مسیر رشد روانی تأثیرات مهم و ماندگاری ‌به واسطه ارتباط با مراقبان اولیه خود می‌گیرد که اثرات آن تا حال حاضر در روان فرد زنده و پویا باقی می‌ماند. گاه این تأثیرات، مانعی برای تحقق بخشی خود به صورت اصیل می‌شوند. در رویکرد رواندرمانی تحلیلی تلاش می‌شود تا این موانع شناسایی شوند و مسیرهای تجربه جدیدی که به فرد کمک می‌کند تا پتانسیل های روانی خود را بازبیابد، شناخته شوند.
همکاری با مراکز مشاوره و رواندرمانی از سال ۹۶ تا اکنون همکاری با بیمارستان تخصصی روانپزشکی روزبه از سال ۹۷ تا اکنو

آغاز مسیردرمان

با راهنمایی متخصصین