ورود / ثبت‌نام

روان‌درمانگر تحلیلی

رویکرد

ذهنی‌سازی

تحصیلات

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده /دانشگاه علامه

حوزه تخصص

کودک و نوجوان

درباره درمانگر

فروتن، در مسیر روان‌درمانی کودک و نوجوان از رویکرد ذهنی‌سازی بهره می‌گیرد؛
این رویکرد، رویکردی انعطاف‌پذیر و فراتشخیصی‌ست که تمرکزش بر حالات روانی زیربنایی رفتار است و هدف ان، کمک به کودک و نوجوان برای کسب احساس ایمنی بیشتر، ظرفیت تنظیم هیجانات و ذهنی‌سازی خود و دیگران است.
نقش خانواده در این فرایند پررنگ است و از مداخلات سیستمی برای تقویت تعاملات بین والد و کودک استفاده می‌شود.

رزومه

درمانگر کودک و نوجوان با رویکرد دلبستگی و منتالیزیشن
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده /دانشگاه علامه
۵ سال سابقه‌ی مربی کودک ۲ سال سابقه‌ی درمانگری کودک و نوجوان برگزار کننده‌ی کارگاه‌های گروهی کودک و‌ نوجوان

آغاز مسیردرمان

با راهنمایی متخصصین