ورود / ثبت‌نام

روان‌درمانگر تحلیلی

رویکرد

تحلیلی

تحصیلات

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

حوزه تخصص

مشکلات و تعارضات درونی و ارتباطی ،اضطراب، افسردگی رنج

درباره درمانگر

من مریم رحیمی،روانشناس بالینی و رواندرمانگر با رویکرد تحلیلی هستم.طبق قواعد استاندارد در کنار آموزش از سال ۹۸ درمان فردی ام را با رویکرد روانکاوی لکانی آغاز کردم و همواره از سوپرویژن فردی بهره بردم.
علاقه و انگیزه ی من شناخت روان پیچیده ی انسان ها به منظور کشف ریشه های پنهان رنج ها و همچنین التیام آنها بوده است‌.
در اتاق درمان، ما در فضایی امن ،بدون قضاوت در مورد مسائل و دغدغه های مراجعین صحبت میکنیم.
مراجعین به درک و بینشی درست تر از شخصیت خود می‌رسند و در مسیر های تازه تری قدم می‌گذارند که منجر به رشد فردی آنها می‌شود.

رزومه

ارائه ی خدمات درمان فردی با رویکرد روانتحلیلی از سال ۹۸ برگزاری دوره های گروه درمانی وسواس درمانگر فردی در مرکز مشاوره ی فردای بهتر درمانگر فردی مرکز مشاوره ی ماهور درمانگر فردی مرکز تجربه ی زندگی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دوره های تکمیلی: کارگاه ۱۰۰ ساعته طرحواره درمانی کارگاه ۶۰ ساعته روانپویشی کوتاه مدت دروه ی جامع روانکاوی در مدرسه ی تجربه ی زندگی دوره ی جامع روانکاوی در موسسه ی آموزشی سیاووشان

آغاز مسیردرمان

با راهنمایی متخصصین