ورود / ثبت‌نام

روان‌درمانگر تحلیلی

رویکرد

تحلیلی

تحصیلات

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

حوزه تخصص

درمانِ مسائل فردی و بین فردی

درباره درمانگر

محمدرضا شعبان زاده با باور به اینکه هر فردی در زندگی ممکن است زخم‌هایی تجربه کرده باشد که عمیقا وی را رنج دهد، با مراجع در سفر درمانی هم‌مسیر شده و در یک واگن از قطار با هدف دستیابی به تصویر نسبتا روشن از روان، به داستان زندگی و تجربیات مراجع، فعالانه گوش می‌دهد تا مراجع در نهایت بتواند به صلح درونی و فاعلیت دست پیدا کند.
وی دانش‌آموخته روانشناسی بالینی و کاندیدای روانکاوی بوده و تحت نظر سوپروایزر و با گذراندنِ درمانِ فردی، در زمینه مسائل فردی و بین فردی به درمان با رویکرد تحلیلی مشغول است.

رزومه

آغاز مسیردرمان

با راهنمایی متخصصین