ورود / ثبت‌نام

روان‌درمانگر

رویکرد

اضطراب،افسردگی،وسواس فکری حیطه بزرگسال

تحصیلات

کارشناسی ارشد روانشناسی

حوزه تخصص

درمان شناختی رفتاری (cbt)

درباره درمانگر

رزومه

دوره های کارورزی،مهارت های زندگی،مهارت های عملی مشاوره و رواندرمانی را در دانشگاه تهران و دوره های آسیب شناسی شخصیت ،درمان شناختی رفتاری ،طرحواره درمانی فردی،زوج درمانی بر اساس طرحواره ،سکسولوژی بالینی،درمان وجودی،الگوی بالینی خلاقیت و دوره سوپر ویژن را نزد اساتید مطرح این دوره ها گذرانده ام .
فعالیت حرفه ای خودم رو از سال۸۸ و با تدریس کارگاههای خودشناسی،توانمند سازی ذهن و شخصیت،مهارت های اجتماعی ،تنظیم هیجان و الگوهای ارتباطی زوجین شروع کردم و همزمان به کار درمانگری در حوزه اضطراب ،افسردگی و وسواس فکری پرداختم .شواهد علمی در موفقیت رویکرد شناختی رفتاری و شاخه های مربوط به آن در حوزه های مربوطه منو به عمیق تر کردن مطالعاتم در این زمینه علاقه مند کرد اما اعتقادم به گشودگی نسبت به یادگیری از دیگر رویکرد ها برای رسیدن به نتیجه مطلوب در درمان است .

آغاز مسیردرمان

با راهنمایی متخصصین