ورود / ثبت‌نام

روانکاو و روانشناس بالینی

رویکرد

روانکاوی فرویدی

تحصیلات

دکتری تخصصی روانشناسی

حوزه تخصص

بزرگسال

درباره درمانگر

دکتر علی طاهری روانشناس بالینی و درمانگر تحلیلی عضو گروه فرویدی تهران با سالها تجربه در درمان مبتنی بر روانکاوی بزرگسالان با نگاه فرویدی و لکانی

رزومه

درمان اختلالات روانی بزرگسالان مبتنی بر مدل درمانی روانکاوی با نگاه فرویدی و لکانی
روان درمانگر تحلیلی عضو گروه روانکاوی فرویدی تهران تحصیلات: دکتری تخصصی روانشناسی گذراندن دوره های درمانی آموزش و سوپرویژن تحت نظر اساتید بزرگ روانکاوی داخل و خارج از کشور

آغاز مسیردرمان

با راهنمایی متخصصین