ورود / ثبت‌نام

روان‌درمانگر

رویکرد

طرحوانی درمانی

تحصیلات

کارشناسی ارشد مشاوره

حوزه تخصص

روان درمان فردی

درباره درمانگر

شمیم عسگری با رویکردهای نوین علم روانشناسی و با بکار بردن تکنیک های کاربردی و ایجاد فضایی همدلانه ، سعی در آگاهی بخشی به مراجعین نسبت به الگوهای تکراری زندگیشان که در حال وقوع است و به تنهایی امکان خروج از این چرخه ی مخرب را ندارند می نماید . وی همچنین به ایجاد بینش در مراجع نسبت به ریشه های تحولی این طرحواره ها و ارتباط آن با مشکلات فعلی می پردازد .
بسیاری از طرحواره‌ها که توسط درمانگر مورد بررسی قرار می گیرند در اوایل زندگی شکل گرفته ، به حرکت خود ادامه داده و خودشان را به تجارب بعدی زندگی  تحمیل می کنند .
طرحواره‌ها به صورت ناهشیار در ذهن ما قرار دارند، دقیقاً به همین دلیل هم هست که تکرار و به یک الگوی رفتاری آسیب زا در زندگی تبدیل می شوند.در طرحواره درمانی این الگوهای ناهشیار به کمک درمانگر به سطح هشیاری رسیده و با ایجاد الگوهای رفتاری جدید ، چرخه ی معیوب قطع می شود .

رزومه

شمیم عسگری هستم ،کارشناسی ارشد مشاوره و عضو سازمان نظام روان شناسی به شماره عضویت۴۹۴۳۶ و همچنین عضو دپارتمان تخصصی طرحواره درمانی به شماره عضویت۴۰۲۰۶۱۹. پس از گذراندن دوره های تخصصی طرحواره درمانی و دوره ی سوپرویژن نزد اساتید برجسته طرحواره درمانی ، در زمینه ی درمان فردی در کلینیک های حکمت و تجربه زندگی شروع به فعالیت نموده ام .
کارشناسی ارشد مشاوره
طرحوانی درمانی

آغاز مسیردرمان

با راهنمایی متخصصین