ورود / ثبت‌نام

روان‌درمانگر تحلیلی

رویکرد

روانکاوی و زوج را با رویکرد eft هیجان مدار

تحصیلات

کارشناسی ارشد مشاوره از دانشگاه علامه تهران

حوزه تخصص

روان تحلیل گر فردی و زوج درمانگر

درباره درمانگر

رزومه

دانشجو دوره جامع روانکاوی در موسسه هم اوا تهران تحت نظر سوپرویژن به مدت دوساله و همچنان تحت نظر سوپریژن فردی و گروهی که دوره های فردی با دکتر پژوهنده و گروهی رو با دکتر فراهانی همچنان در حال اموزش هستم و گذراندن دوره های زوج درمانی هیجان مدار در ایسفت تحت نظر گودنس از کانادا و گذراندن دورهای زوج درمانی تحلیلی تحت نظر دکتر سبا مقدم در تهران. و همچنین گذراندن دورهای فروید و وینی کات در تهران دورهای مختلف اموزشی طرحواره درمانی و دورهای شفقت به خود و کارگاههای اموزشی زیادی رو گذراندم مدرس دانشگاه پیام نور و در طرح خانواده پایدار دادگستری مشاور برگزیده بودم
در حال حاضر با توجه به اموزش هایی که در حال گذراندن هستم و سوپرویژن فردی و گروهی که دارم متمرکز بر رویکرد روان درمانی تحلیلی هستم که البته با توجه به گذراندن دوره های هیجان مدار زوجین رو بیشتر با همین رویکرد eft میبینم و بسته به نیاز مراجعین از رویکرد های اموزش دیده ام گاها کار میکنم

آغاز مسیردرمان

با راهنمایی متخصصین