ورود / ثبت‌نام

روان‌درمانگر تحلیلی

رویکرد

تحلیلی

تحصیلات

فوق لیسانس

حوزه تخصص

فردی بزرگسال

درباره درمانگر

سمیرا توکلی طهرانی
ارشد روانشناسی
۷ ساله در روانکاوی شخصی هستم.
۳ ساله تحت نظر سوپروایزر مراجع میبینم .

 

روانکاوی درمان نیست، شفاست.

رزومه

_دوره ۱ ساله آشنایی با مفاهیم رواندرمانی تحلیلی موسسه هم آوا _چگونگی کار با سوپر ایگو، دکتر شهباز _بیماران دشوار، هم آوا _فرنزی، دکتر علی پناهی _زن در روانکاوی، دکتر علی پناهی _کار با بیماران مرزی، دکتر شهباز _آشنایی با مفاهیم لکان، گروه دکتر مکارمی _ژوئیسانس نگاه، گروه روانکاوی آرژانتین _دوره تحلیلی مقدماتی، دکتر مشتاق _دوره تحلیلی، دکتر عزیزی در حال حاضر فروید خوانی در حال حاضر تحت آموزش گروه گسترش آموزه های لکان.

آغاز مسیردرمان

با راهنمایی متخصصین