ورود / ثبت‌نام

روان‌درمانگر تحلیلی

رویکرد

روان درمانی ارتباطی (ralatinal)

تحصیلات

ارشد روان شناسی عمومی

حوزه تخصص

رابطه ، اضطراب ،افسردگی

درباره درمانگر

من سحر لیلی ئیون درمانگر تحلیلی با رویکرد ارتباطی هستم.
در این رویکرد رابطه صمیمانه تری بین درمانگر و مریض تجربه میشود.
من اعتقاد دارم که رابطه بین ما دو نفر رابطه اصیلی است که می تواند دستمایه درمان باشد.
این رویکرد بیشتر مبتی بر اینجا و اکنون است و کمتر به گذشته فرد می پردازدو با توجه به شرایط درمانگر خود افشایی نیز دارد.
در طول درمان هم چنین فیلم ،سریال و کتاب معرفی میکنم و از آن به عنوان متریالی برای درمان استفاده میکنم.
من هر هفته برای یادگیری و نظارت بر کارم در جلسات سوپرویژن گروهی و فردی شرکت میکنم .

رزومه

دانشجو دوره یکساله هم آوا مبانی روان درمانی تحلیلی(مقدماتی) دکتر مشتاق خطا در اتاق درمان دکتر شهباز کنش درمانبخش دکتر شهباز کنش درمانبخش دکتر اروین هرش وینیکات دکتر انجدانی تروما و شرم جودیت هرمن پژوهش در روانکاوی دکتر مشتاق تحلیل رویا دکتر سرگلزایی باهم فروید بخوانیم دکتر انجدانی آسیب شناسی با دکتر یکتا Modern Psychoanalytic دوره زیر نظر Network centre for modern

آغاز مسیردرمان

با راهنمایی متخصصین