ورود / ثبت‌نام

روان‌درمانگر تحلیلی

رویکرد

روان درمانی تحلیلی مبتنی بر روابط ابژه

تحصیلات

دکتری تخصصی روانشناسی. روانشناس بالینی از دانشگاه شیراز

حوزه تخصص

رواندرمانی تحلیلی نوجوانان، بزرگسالان. اختلالات اضطرابی، افسردگی، شخصیت و سوگ حل نشده

درباره درمانگر

رزومه

در این رویکرد معتقدیم: تعاملات اولیه دوران کودکی نقش مهمی در تنش ها، تعارضات و روابط افراد در بزرگسالی دارد. بنابراین درمان با این دیدگاه میتواند به شناسایی چالش های ارتباطی و کاهش تعارضات درونی افراد کمک کند.

آغاز مسیردرمان

با راهنمایی متخصصین