ورود / ثبت‌نام

روان‌درمانگر تحلیلی

رویکرد

روان‌درمانی تحلیلی (معاصر)

تحصیلات

لیسانس روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی. فوق لیسانس روانکاوی از دانشگاه میدلسکس لندن.

حوزه تخصص

روان درمانی فردی بزرگسال (17 سال به بالا)

درباره درمانگر

زهرا اطمینان هستم دانش آموخته‌ی روانکاوی از دانشگاه میدلسکس لندن. روانشناس بالینی و روان درمانگر تحلیلی با تاکید بر رویکرد روابط ابژه بر پایه‌ی تجربه‌ی بین‌فردی مراجع و درمانگر. در حال حاضر کاندیدای دوره جامع رواندرمانی تحلیلی در موسسه هم آوا هستم و مطابق استاندارد‌های سه‌گانه‌ی انجمن بین‌المللی روانکاوی پیوسته در حال یادگیری، تحلیل شخصی و روان‌د‌رمانی زیر نظر سوپرویژن هستم.

رزومه

به صورت حضوری و غیر حضوری با مرکز تجربه ی زندگی همکاری می کنم.
فوق‌لیسانس روانکاوی و کاندیدای دوره جامع رواندرمانی تحلیلی در موسسه هم‌آوا
روانشناس بالینی و روان‌درمانگر تحلیلی(بزرگسال) با تاکید بر رویکرد روابط ابژه بر پایه‌ی تجربه‌ی بین‌فردی مراجع و درمانگر

آغاز مسیردرمان

با راهنمایی متخصصین