ورود / ثبت‌نام

روان‌درمانگر تحلیلی

رویکرد

رواندرمانی تحلیلی

تحصیلات

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه تهران

حوزه تخصص

رواندرمانی تحلیلی فردی بزرگسال

درباره درمانگر

شروع مسیر من در روانشناسی و روانکاوی با جلسات‌ رواندرمانی خودم بود که برای من آغاز یک مسیر تحول آفرین شد. با اتمام دوره کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه تهران اولین قدم حرفه‌ای را برای درمانگر شدن برداشتم. طی این سال‌ها سعی کردم با شرکت در کنگره‌ها و کارگاه‌های روانکاوی، جلسات آبزرو و سوپرویژن ، دانش و مهارت خود را افزایش دهم. در حال حاضر من یک رواندرمانگر تحلیلی هستم که زیر نظر سوپروایزر با مراجعین بزرگسال کار میکنم و سعی میکنم تا به آن‌ها کمک کنم تا با دنیای روانی خود آشنا شده و به دنبال تغییرات موثر برای بهبود کیفیت زندگی خود باشند.

رزومه

دانشجوی روانکاوی مدرسه تجربه زندگی از سال ۱۴۰۰ فعالیت داوطلبانه به عنوان مشاور بحران برای پیشگیری از خودکشی شروع همکاری با مرکز تجربه زندگی‌به عنوان رواندرمانگر تحلیلی از سال ۱۴۰۲
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه تهران عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره عضو انجمن روانشناسی ایران عضو انجمن روانشناسی آمریکا شرکت در دوره آموزش روانکاوی مدرسه تجربه زندگی شرکت در دوره آموزش روانکاوی دکتر مجتهدی شرکت در جلسات آبزرو و سوپرویژن گروهی با رویکرد روانکاوی شرکت در کارگاه‌ها و کنگره‌های روانکاوی شرکت در دوره‌ تفسیر تست‌های پرکاربرد روانشناختی
رویکرد تحلیلی بر اساس نظریات فروید بنا شده‌ که مهم‌ترین کار او ساختاربندی ناخودآگاه بوده‌ است. ناخودآگاه بخشی از روان‌ ماست که به آن آگاهی و دسترسی نداریم ولی خیلی از رفتار و کلام ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در رویکرد تحلیلی تلاش میکنم با همراهی، پرسش‌گری و هدایت، فرد بتواند به مواد ناخودآگاهش دسترسی و آگاهی پیدا کرده و به سبب آن اضطرابش کاهش پیدا کند. و‌ در ادامه به او کمک‌ میکنم تا با الگوهای تکراری و ناخوشایند خود آشنا شده و آن‌ها را تغییر دهد.

آغاز مسیردرمان

با راهنمایی متخصصین