ورود / ثبت‌نام

روان‌درمانگر

رویکرد

شناختی رفتاری

تحصیلات

دکتری روانشناسی عمومی

حوزه تخصص

خانواده و رشد و تعالی فردی

درباره درمانگر

دکتری روانشناسی عمومی.
دارای مجوز اشتغال از سازمان نظام روانشناسی به شماره ۱۴۶۸۵.

رزومه

آغاز مسیردرمان

با راهنمایی متخصصین