ورود / ثبت‌نام

پزشک و روان درمانگر تحلیلی

رویکرد

رواندرمانی تحلیلی

تحصیلات

دکترای حرفه ای، پزشک دانشگاه علوم پزشکی شیراز

حوزه تخصص

رواندرمانی تحلیلی بزرگسالان

درباره درمانگر

دکتر پریسا ابراهیمی،پزشک و روان درمانگر تحلیلی است.در این رویکرد درمان تحلیلی بلندمدت بر اساس تداعی آزاد و گفتمان به فهم لایه های عمیق ناخودآگاه و احساسات و خواسته ها و خاطرات و ردپای متریال های سرکوب شده ای که مسبب مشکلات روانی و دردهای مراجع هستند کمک میشود و به این طریق مراجع میتواند به شناخت بهتری از خود و خواسته هایش برسد و تکرارهایش را بشناسد.

رزومه

کاندید روانکاوی و عضو گروه فرویدی تهران
دکترای حرفه ای، پزشک دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آغاز مسیردرمان

با راهنمایی متخصصین