ورود / ثبت‌نام

روان‌درمانگر تحلیلی

رویکرد

ایگو سایکولوژی

تحصیلات

کارشناس ارشد روان‌شناسی

حوزه تخصص

درمانگر تحلیلی فردی/بزرگسال

درباره درمانگر

با توجه به دغدغه‌مندی‌های زندگی مدرن، انسان امروزی برای گذار از مشکلات پیش رو، نیازمند ظرفیت روانی ست تا بتواند به صورتی کارآمد در این مسیر قدم گذاشته و تصمیمات متناسب با بستر روانی خود را اتخاذ کند.
در این راستا، رویکرد درمانی روانکاوانه- تحلیلی، فرصتی را برای بهتر زیستن با تلاش برای شناخت لایه‌های پیچیده روان و رسیدن به سطحی از بینش، در اختیار ما می‌‌گذارد.

رزومه

آغاز مسیردرمان

با راهنمایی متخصصین