ورود / ثبت‌نام

روان‌درمانگر

رویکرد

درمان شناختی رفتاری (cbt)

تحصیلات

کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

حوزه تخصص

روان درمانی نوجوان، بزرگسال ،اختلالات شخصیت ،آشفتگی

درباره درمانگر

مهسا گلستانی دانش آموخته روان شناسی بالینی از دانشگاه علوم‌پزشکی تهران با بیش از یک دهه کار حرفه ای در حیطه ارزیابی و درمان اختلالات روان شناختی

رزومه

درحال حاضر به عنوان روان شناس بالینی در بیمارستان روان پزشکی روزبه در بخش های بستری و سرپایی مشغول به فعالیت هستم
تحصیلات: کارشناسی روان شناسی بالینی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رویکرد درمانی اینجانب : درمان شناختی-رفتاری Cognitive Behavioral Therapy) که به اختصار، از آن به عنوان رویکرد CBT نیز یاد می شود یک رویکرد روان درمانی است، که احساسات ناکارآمد و رفتارها، فرایندها و مضامین شناختی ناسازگارانه را، از طریق شماری از روش‌های سیستماتیک، صریح و هدف‌مدار نشانه می‌گیرد. . (CBT) نوعی روان درمانی است که به افراد کمک می کند یاد بگیرند که چگونه الگوهای فکری مخرب یا مزاحم را که تأثیر منفی بر رفتار و احساسات دارند، شناسایی و تغییر دهند. درمان شناختی رفتاری بر تغییر افکار منفی خودکار ،طرحواره های ناکارامد،الگوهای فکری معیوب و رفتارهای ناسازگارانه و مکانیسم های مقابله ای ضعیف ، تمرکز دارد که می تواند به مشکلات عاطفی، افسردگی و اضطرابی منجر شود حیطه های تخصصی اینجانب مشخصا درمان اختلال وسواس فکری عملی • اختلالات خلقی • اختلالات اضطرابی • اختلالات شبه جسمی • اختلالات خوردن • اختلالات خواب • اختلالات شخصیت • انواع فوبیا • اختلالات انطباقی • اختلات روانی تنی • کنترل خشم و پرخاشگری • ارزیابی هوشی و تست های شخصیت • بازتوانی شناختی • مهارت های اجتماعی • مشاوره پیش از ازدواج و… می باشد

آغاز مسیردرمان

با راهنمایی متخصصین