ورود / ثبت‌نام

روان‌درمانگر تحلیلی

رویکرد

روانکاوی

تحصیلات

كارشناسي ارشد روانشناسي باليني

حوزه تخصص

درمان فردي ، اضطراب ، افسردگي ، وسواس

درباره درمانگر

رزومه

دانش آموخته مدرسه تجربه زندگي دانش پژوه روانكاوي مدرن
براساس اصل پويايي روان ، درمان روانكاوي سفري به ناشناخته هاست و فرصتي است براي به كلام درآوردن و پرداختن به افكار و احساسات ناخودآگاهي كه رفتارهاي خودآگاه را تحت تاثير قرار مي دهند و در مسير درمان يكپارچگي و همراه شدن افكار و احساسات به بهبود كيفيت زندگي كمك مي كند.

آغاز مسیردرمان

با راهنمایی متخصصین