ورود / ثبت‌نام

روان‌درمانگر تحلیلی

رویکرد

روان درمانی تحلیلی

تحصیلات

کارشناس ارشد روانشناسی

حوزه تخصص

روان درمانی تحلیلی بزرگسال، مشکلات اضطرابی و سایکوسوماتیک و اختلالات مرتبط با تروما

درباره درمانگر

سمانه پوراسماعیلی روان درمانگر تحلیلی – حوزه فعالیت روانکاوی

رزومه

کارشناسی ارشد روانشناسی
روانکاوی معطوف به گذشته نیست بلکه روان آدمی صحنه گذشته ی نوعی و فردی ماست. روانکاوی توصیف گذشته و بازآفرینی تجربیات آن در موقعیت اینجا و اکنون است. در جریان سیال فضای رابطه درمانی است که بزرگسالی از نو کودک می‌شود و آهسته آهسته اینبار جور دیگری رشد می‌کند.
– تروما و روانکاوی – روان‌درمانی مبتنی بر انتقال کرنبرگ (TFP) – دوره های روانکاوی کلاسیک و object relation (تحت نظارت سوپروایزر)

آغاز مسیردرمان

با راهنمایی متخصصین