ورود / ثبت‌نام

روان‌درمانگر

رویکرد

هیجان‌مدار EFT

تحصیلات

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره

حوزه تخصص

روان‌درمانی فردی و زوج با رویکرد هیجان‌مدار EFT و درمان اصالت خانواده درمانی سیستمی مشاوره ازدواج، پیمان‌شکنی، تعارضات زناشویی، اضطراب و افسردگی

درباره درمانگر

ایروانی از رویکرد درمانی هیجان مدار (EFT) برای ارائه درمان به مشکلات روانی استفاده می‌کند. در این رویکرد مراجع در فرایند درمان، با کمک درمانگر به الگوهای رفتاری و تجربیات هیجانی موجود در رابطه با خودش و دیگران نگاه می‌کند و با تدوام جلسات و همراهی درمانگر، خود انگیخته اقدام به ترمیم و تغییر الگو‌های معیوب و هیجانات ناخوشایند می‌نماید.

رزومه

رواندرمانگر و زوج درمانگر هیجان‌مدار خانواده درمانگر سیستمی شماره نظام روانشناسی: ۴۸۹۵۴ شماره پروانه اشتغال تخصصی: ۱۵۲۳۳۷۷
کارشناسی ارشد مشاوره گرایش: خانواده دانشگاه علامه طباطبایی دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره
روان‌درمانی فردی و زوج با رویکرد هیجان‌مدار EFT و درمان اصالت خانواده درمانی سیستمی مشاوره ازدواج، پیمان‌شکنی، تعارضات زناشویی، اضطراب و افسردگی
۵ سال سابقه درمانگری مشاور خوابگاه‌های دانشجویی برگزار کننده کارگاه های تخصصی ازدواج و خانواده

آغاز مسیردرمان

با راهنمایی متخصصین