اپلای به مدرسه تجربه زندگی

سلام به مدرسه تجربه زندگی خوش آمدید.
لطفا این فرم را تکمیل نمایید و به پرسش‌ها پاسخ تفصیلی بدهید. اطلاعات شما بررسی و از طرف مدرسه با شما از طریق ایمیل تماس گرفته می‌شود.

طول این دوره 6 ماه است و مخصوص دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌ی روانشناسی و مشاوره (با گرایش روانکاوی) طراحی شده است.

در این دوره تخصصی تجربه بالینی چهار محور برای شزکت کنندگان پیش‌بینی شده است:
1. روان‌درمانی روانکاوانه‌ی شخصی
2. تجربه بالینی روان‌درمانی تحت نظارت
3. سوپرویژن به صورت انفرادی و گروهی
4. مسیر آموزش روانکاوی

پذیرش شرکت کنندگان در این دوره تربیت درمانگر به صورت حلقه‌های 15 نفری است و برای هر حلقه یک منتور متخصص که خود یک روان درمانگر باتجربه است، اختصاص می‌یابد تا در طول این مسیر در کنارشان باشد و روند را تسهیل کند. پس از پذیرش شما در این دوره، سیلابس اختصاصی 25 هفته‌ای برایتان ارسال می‌شود. این برنامه‌ی آموزشی مربوط به محور چهارم این دوره است و بر مبنای سیلابس‌های مؤسسه‌های بین‌المللی روانکاوی عضو IPA و با محوریت سیلابس‌های متن‌های اصلی طراحی شده است. در این برنامه آموزشی منبع مطالعاتی شما در هر هفته مشخص شده و در اختیارتان قرار می گیرد. همچنین ویدیوهای آموزشی هر منبع نیز از طریق وبسایت (LMS ) به شما ارائه می شود.

همان‌طور که در محور اول این دوره ذکر شد، ورکشاپ‌هایی نیز در هر ماه به منظور ارتباط مستقیم با اساتید و پرسش و پاسخ و رفع اشکال در نظر گرفته شده است.

هنگام شروع دوره، روان‌درمانی روانکاوانه‌ی شما نیز آغاز می‌شود چرا که به گفته‌ی ژاک لکان برای روانکاو شدن باید روانکاوی شوید.
در این دوره با ارزیابی اساتید و منتور هر حلقه امکان ارجاع مراجع به کارآموزان بررسی می‌شود و در صورت احراز صلاحیت درمانگری، مراجعین تحت سوپرویژن و آبزرو ارجاع می‌شوند.
شرکت کنندگان به صورت منظم در جلسه های سوپرویژن و آبزرو شرکت می کنند و پس از اتمام جلسه با استاد گفتگو می کنند.

برای اطلاعات بیشتر لازم است فرم زیر را پر کنید، کارشناسان مدرسه تجربه زندگی با شما در ارتباط خواهند بود.

محورهای دوره

دوره‌ی تجربه‌ی بالینی بر اساس این چهار محور برنامه‌ریزی شده و پیش می‌رود

روان درمانی روانکاوانه شخصی

قدم اول در این مسیر، آغاز روان‌درمانی روانکاوانه‌ی خود شما است. در کلینیک تجربه زندگی برای شما روانکاو مناسبی پیش بینی می‌شود. 

تجربه بالینی روان درمانی تحت نظارت

پس از آن که شما در این مسیر از سوی منتور مدرسه دارای صلاحیت برای آغاز درمانگری تشخیص داده شدید، از طرف
کلینیک به شما مراجعین ارجاع داده می‌شود.

سوپرویژن به صورت انفرادی و گروهی

به صورت منظم جلسه‌های سوپرویژن
(نظارت بالینی) برای شما تنظیم می‌شود همچنین برای آزمودن مهارت‌های بالینی، شما در جلسه با مراجع واقعی توسط سوپروایزر آبزرو (مشاهده) می شوید.

مسیر آموزش روانکاوی

در این برنامه ی شش ماهه مسیرمشخصی از مطالعات برای شما پیش بینی شده است که در قالب یک برنامه‌ی ٢۴ هفته‌ای در ابتدا به شما ارائه می‌شود. این برنامه همراه با کارگاه‌ها و ویدئوهای آموزشی تکمیل می‌شود.

نظرات کاربران