دومین وبینار

چگونه روان‌درمانگر انتخاب کنیم؟

از همراهی شما در وبینار در این صفحه می‌توانید به نسخه ضبط شده ویدیویی یا صوتی وبینار دسترسی داشته باشید

فایل صوتی وبینار