مرکز تجربه زندگی

همراه حال خوب شما

ارائه دهنده خدمات مشاوره و روانکاوی به ایرانیان در سرارسر دنیا

درباره تجربه زندگی

ارزشمند بودن یک کار و معنادار بودن آن در نسبت با انجام‌دهنده تعریف می‌شود. برای مرکز تجربه زندگی، پاییز ۱۳۹۷ موعد آغازی نوین بود. مرکز به دور از تمامی اسم‌های پیچیده و پُر سر و صدا، با ساده‌ترین نام و اتفاقا کامل‌ترین شکل گرفت. به این باور داشت که اگر بتوان از یک قاشق مربای توت‌فرنگی لذت برد، احتمالا می‌توان لذت‌های دیگر را هم چشید. 

حالا این مرکز کوچک، تبدیل به همراه معنوی افراد بسیاری شده تا بتوانند در مسیر پر پیچ و تاب زندگی، لذت‌های آن را درک کنند. 

اینجا مرکز تجربه زندگی است… جایی برای چشیدنِ یک قاشق مربای توت‌فرنگی!

مسیر همراهی ما

روان‌درمانی کودک

زوج درمانی

سلامت روان

روان‌درمانی فردی

روانپزشکی سالمندان

گروه درمانی

چرا که به جزئیات دقت داریم

معماری مرکز تجربه زندگی

طراحی مرکز تجربه زندگی پرسشی چندوجهی بود که به پاسخی معمارانه- روانشاسانه نیاز داشت. فضایی که مخاطب عام و خاص خواهد داشت و هدفش سلامت « روح»« و «جسم» مردمان این سرزمین است. پاسخ طراحانه گروه تیم در این پروژه، »معماری شاعرانه« بود. بوطیقا یا پوئتیک همان روح شاعرانگی فضاست. همان دمیدن روح عشق و زندگی در کالبد است. مخاطب فضاهای مرکز تجربه زندگی از این فضا «خاطره» به همراه خواهد برد شعر، به همراه خواهد برد.

تصاویر مرکز تجربه زندگی